logo VIAPONT.s.r.o

Brial

Výpočet geometrie mostních konstukcí

Historie

BRIAL vznikl postupným vývojem z aplikací dělaných na míru nad RoadPACem autory částí RoadPACu přímo při projektování. Za počátek se dají považovat nadstavby RoadPACu vytvořené pro podrobné výpočty geometrie na mostu Apollo v Bratislavě.
V průběhu dalších let byl program zdokonalován podle potřeb uživatelů a byl úspěšně využit v řadě případů jak při projektování, tak i během stavby při dodatečných výpočtech pro dodavatele. Z vytvořeného modelu konstrukce je možné snadno vypočítat libovolné geometrické vztahy (řezy, vytyčovací prvky) a to jak graficky (dwg) tak číselně (txt, xls) se zárukou plné konsistence výsledků.

Program BRIAL byl úspěšně využit při výpočtech estakád na dálnici D1 v Považské Bystrici (SR), na mostech na D1 v dálniční křižovatce Hulín, na mostech na obchvatu Banské Bystrice (SR) a u celé řady menších objektů.